09.00

Ontvangst en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

09.30

Opening door dagvoorzitter

09.35

De relatie tussen milieu en voeding uitgediept

Door: Prof. Peter van Bodegom (Leiden University)

Welke stoffen en milieucontaminanten, zoals BBP en PFAS, kunnen in voeding terecht komen? Welke milieucontaminanten zijn belangrijk in relatie tot voeding en welke beheersmaatregelen kun je daarop nemen? Prof. Peter van Bodegom licht toe hoe de milieu impacts van de voedings supply chain kunnen worden verkleind en wat het effect is van milieucontaminanten en microplastics in combinatie met eten en gezondheid.

10.15

Veranderende voedselsystemen, nieuwe voedselveiligheidsgevaren

Door: Prof. Ine van der Fels-Klerx (Wageningen University & Research)

In deze lezing zal Prof. Van der Fels-Klerx ingaan op de uitdagingen van de veranderende voedselsystemen en de mogelijke risico's voor de voedselveiligheid. Denk aan klimaatverandering, nieuwe eiwitten of circulaire systemen. Ze zal tevens ingaan op het beheersen van opkomende voedselveiligheidsgevaren in veranderende productie systemen.

10.55

Pauze en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

11.15

Breakouts ronde 1

12.15

Lunchpauze en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

13.15

Breakouts ronde 2

14.30

Breakouts ronde 3

15.30

Pauze

16.00

Paneldiscussie Food Safety Culture

Onder leiding van: KTBA & Merieux Nutrisciences met panel

Food Safety Culture is een lastig en soms zelfs een discutabel onderwerp. Want wat maakt Food Safety Culture in de voedingsindustrie nu zo belangrijk? Een expert van KTBA & Merieux Nutrisciences leidt aan hand van een praktijkcase het onderwerp in en geeft antwoord op vragen als: Wat houdt Food Safety Culture in? Wat zien we bij assessments bij klanten in de praktijk? Wat kunnen we daarvan leren? En wat is de meest kansrijke aanpak?

Aan de hand van een aantal inhoudelijke stellingen gaan vervolgens een vijftal QA-managers uit de voedingsindustrie onder leiding van de expert met elkaar het gesprek aan over voedselveiligheidscultuur in de praktijk.

16.30

Recap Food Safety Event

16.45

Netwerkborrel en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken