Food Safety Update

Testen op pathogenen in de praktijk

Om met een omgevings- en pathogenen monitoringsprogramma toegevoegde waarde te kunnen bieden is het van belang dit met de juiste kwaliteit te implementeren. Als een bedrijf een prachtig monitoringsprogramma heeft maar de mist in gaat bij de monstername dan is het weggegooid geld en creëer je schijnveiligheid. 

 Er zijn verschillende redenen om op pathogenen zoals Listeria monocytogenes, Salmonella of E. coli te testen. Omdat het wettelijk moet, omdat je inzicht wilt hebben in de veiligheid van je product en productie of omdat er een probleem is.

Maar welke testopzet gebruik je in welke situatie? Hoe zet je een juiste omgevingsmonstername op? Hoe ga je om met restrisico bij een goed beheerst product? Hoe wordt er gezocht naar bewijs bij een uitbraak? Hoeveel van jou data wil je delen met de overheid/toezichthouder of juist niet?

Leer van de laatste inzichten en de ervaringen van andere bedrijven tijdens dit VMT online seminar. 

 


Sprekers

Voor dit event hebben we diverse topsprekers uit het veld gevraagd te spreken over het onderwerp testen op pathogenen.

  • Zo zal Marcel Zwietering (hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan de Universiteit van Wageningen) in zijn keynote de zin en onzin van het testen en testrisico op een product toelichten.
  • Neemt Coen van der Weijden (Senior Inspecteur Microbiologie bij de NVWA) ons mee in de zoektocht naar bewijs na een uitbraak.
  • En zullen Koen de Reu (Senior Onderzoeker ILVO) en Liesbeth Jacxsens (hoofddocent Kwaliteitszorg en Risicoanalyse in de argovoedselketen aan de Universiteit van Gent) samen het onderwerp 'Listeria monocytogenes omgevingsbemonstering in de voedingsindustrie' bespreken.

Marcel Zwietering
Hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie
aan de Universiteit van
Wageningen

Coen van der Weijden
Senior Inspecteur
Microbiologie bij de NVWA

Koen de Reu 
Senior Onderzoeker ILVO

 

Meer weten over de sprekers >


Waarom jij hierbij wilt zijn:

  Een diepgaande en leerzame ochtend over de belangrijkste ontwikkelingen in het monitoren van en testen op pathogenen in de productieomgeving en in het product.

✔  Hoor hoe de toezichthouders omgaan met opsporing van de oorzaken van uitbraken gerelateerd aan de voedingsindustrie.

✔  Leer wat de do's and dont's zijn bij het opzetten van challengetesten.

✔  Hoor inzichten over hoe het bedrijfsleven en de overheid het beste data met elkaar kunnen delen.


Voor wie?

De Food Safety Update is voor iedereen die met voedselveiligheid, voedseltechnologie en productontwikkeling te maken heeft zeer interessant en leerzaam. Ook is het bij elkaar komen als collega's zeer waardevol gebleken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Productontwikkelaars, kwaliteitsmanagers, technologen, productieleiders, proces managers, plantmanagers, QR/QA managers, proces engineer, operationaal managers en directies.

Digitaal event

De Food Safety Update over testen op pathogenen in de praktijk is een online seminar.

Ongeveer een week voor het event ontvang je van ons een link waarmee je direct mee kunt kijken naar het seminar.

Uiteraard is het ook mogelijk om vragen te stellen, met elkaar in discussie te gaan of na te praten.

Dus: lekker makkelijk vanuit huis of kantoor bijgepraat worden door experts uit het veld.

 

Meld je nu aan!

 

Aanmelden Food Safety Update